Båtprat #4: Homlagarden

DSC_4516
Økologisk kalkun!

Homlagarden ligger i Hardanger og har hatt økologisk produksjon siden 2007. Vi besøkte Bjørn Brynjolf Pedersen, som driver det som nå er Norges største produksjon av økologisk hvitt kjøtt. Vi ligger dessverre langt bak de fleste vest-europeiske land når det gjelder økologiske produkter. Det er derfor viktig å støtte opp om de produsentene som finnes.

Skal det i framtida også vera liv laga på denne planeten, meiner eg all menneskeleg aktivitet bør dreiast mot økologisk tenkemåte og handling. Dette er noko av drivkrafta bak drifta i Homlagarden. Bjørn Brynjolf Pedersen

 

DSC_4491
Homlagarden ligger i vakre Hardanger

Regjeringens målsetting er at innen 2020 så skal 15 prosent av produksjon og forbruk av mat være økologisk. Vi er dessverre langt ifra å nå dette målet (4).

DSC_4541
Kyllingene har god plass både ute og inne

Økologisk produksjon legger blant annet vekt på:

 • Dyrevelferd, som at dyrene kan bevege seg ute og har mer plass inne
 • Kun økologisk fôr, dyrket med bruk av husdyrgjødsel, uten kjemiske sprøytemidler

Bruken av begrepet «økologisk» er beskyttet gjennom forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukt. Det er Debio som utøver kontroll i Norge. Bare produkter som er godkjent av Debio, eller tilsvarende utenlandske organer, kan markedsføres som økologiske i Norge (1) .

Her er 10 viktige fakta om økologisk landbruk, som avkrefter en del myter (2):

 1. Økologisk landbruk etterligner naturens økosystemer
 2. Økologisk landbruk bidrar til mindre forurensing
 3. Økologisk landbruk bruker mindre energi
 4. Økologisk landbruk binder mer karbon i jord
 5. Økologisk landbruk er mer klimavennlig
 6. Økologisk landbruk fører til mer fruktbar jord
 7. Økologisk landbruk bidrar til større biologisk mangfold
 8. Økologisk landbruk gir større avlinger enn konvensjonelt landbruk i U-land
 9. Økologisk mat er renere og har høyere produktkvalitet
 10. Økologisk landbruk er bærekraftig
DSC_4509
Kalkuner med god utsikt

Hva kan DU gjøre?

 • Spør etter økologiske produkter når du er i butikken.
 • Spør etter økologiske produkter når du spiser ute.
 • Er det vanskelig å få tak i der du bor? Hva med å gå sammen flere og bestille. Mange produsenter sender produkter pakket nedfryst med Bring. Leveres 1-2 dager etter de blir sendt. Ofte blir dette også rimeligere.
 • Kjøp økologiske produkter når du har anledning til det. Tenker du på økonomi, så mener vi at man trenger mindre kjøtt når det er økologisk. Det metter mer. En økologisk kylling eller kalkun har en annen kjøttstruktur, mer næringsstoffer og bedre sammensetning av næringsstoffer, noe vi tror kan være grunnen til at du trenger mindre.
DSC_4490
Klar for å intervjue!

DSC_4519

DSC_4522

DSC_4535
Ingen broilerkylling dette, nei!

Andre som selger økologisk fjørfe i Norge:

Vår oppskrift på risotto med Homlagardens kyllinghjerter.

Kilder:

 1. https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/mat/innsikt/okologisk-matproduksjon/id2357162/
 2. http://forskning.no/meninger/kronikk/2012/08/fakta-ikke-myter-om-okologisk-landbruk
 3. http://www.homlagarden.no
 4. http://forskning.no/meninger/kronikk/2016/02/slik-far-vi-solgt-mer-okologisk-mat

Legg igjen en kommentar